>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Giải thưởng nghiên cứu trẻ

Giải thưởng nghiên cứu trẻ của Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán hàng năm được trao cho các nghiên cứu viên trẻ của hai Trung tâm có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Người đoạt giải phải dưới 35 tuổi và chưa có học vị TS hoặc vừa bảo vệ TS trong năm xét chọn.


Người đoạt giải Lê Thọ Huệ
Năm đoạt giải2012
Thành tích Các công trình nghiên cứu:
  1. General formula for symmetry factors of Feynman Diagrams, Le Tho Hue, Ha Thanh Hung, Hoang Ngoc Long, Rep. Math. Phys. 69, 331-351 (2012), SCI-E.
  2. Lepton-Flavor Violating Decays of Neutral Higgs to Muon and Tauon in Supersymmetric Economical 3-3-1 Model, Pham Thuy Giang, Le Tho Hue, Do Thi Huong, Hoang Ngoc Long, Nuclear Physic B 864, 85-112 (2012), SCI.
  3. Supersymmetric reduced minimal 3-3-1 model, Do Thi Huong, Le Tho Hue, M. C. Rodriguez, Hoang Ngoc Long, Arxiv:12106776 [Hep-ph].