>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Giải thưởng nghiên cứu trẻ

Giải thưởng nghiên cứu trẻ của Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán hàng năm được trao cho các nghiên cứu viên trẻ của hai Trung tâm có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Người đoạt giải phải dưới 35 tuổi và chưa có học vị TS hoặc vừa bảo vệ TS trong năm xét chọn.


Người đoạt giải Cao Thị Bích
Năm đoạt giải2014
Thành tích

1) Controlled Simultaneously State Preparation at Many Remote Locations with a New Cluster State Type, Cao Thi Bich, Int. J. Theor. Phys. 53 (2014) No. 6, DOI 10.1007/s10773-014-2210-x.

2) Perfect controlled joint remote state preparation independent ofentanglement degree ofthequantum channel, Nguyen Ba An and Cao Thi Bich, Physics Letters A 378 (2014) 3582–3585.

3) Deterministic controlled bidirectional remote state preparation, Thi Bich Cao and Ba An Nguyen, Adv. Nat. Sci.: Nanotechnol. 5 (2014) 015003.