>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Giải thưởng nghiên cứu trẻ

Giải thưởng nghiên cứu trẻ của Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán hàng năm được trao cho các nghiên cứu viên trẻ của hai Trung tâm có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Người đoạt giải phải dưới 35 tuổi và chưa có học vị TS hoặc vừa bảo vệ TS trong năm xét chọn.


Người đoạt giải Nguyễn Thị Thùy Nhung
Năm đoạt giải2014
Thành tích

1) A model for ballistic transport across locally gated graphene bipolar junctions, Nhung T T Nguyen, D Quang To and V Lien Nguyen, J. Phys.: Condens. Matter 26 (2014) 015301.

2) From toroidal to rod-like condensates of semiflexible polymers, Trinh Xuan Hoang, A Giacomenti, R Podgornik, Nhung T T Nguyen, J R Banavar and A Maritan, J. Chem. Phys. 140 (2014) 064902.