>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Giải thưởng nghiên cứu trẻ

Giải thưởng nghiên cứu trẻ của Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán hàng năm được trao cho các nghiên cứu viên trẻ của hai Trung tâm có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Người đoạt giải phải dưới 35 tuổi và chưa có học vị TS hoặc vừa bảo vệ TS trong năm xét chọn.


Người đoạt giải Nguyễn Thị Hải Yến
Năm đoạt giải2016
Thành tích 1/ Two-component fermions in optical lattice with spatially alternating interactions, Anh-Tuan Hoang, Thi-Hai-Yen Nguyen, Thi-Thu-Trang Tran and Duc-Anh Le, J. Phys. Soc. Jpn. 85, 104702 (2016).

2/ Metal-insulator phase diagram for fully diagonal disordered Hubbard model at half-filling, Hoang Anh Tuan and Nguyen Thi Hai Yen, Communications in Physics 26, 159-164 (2016).