>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Giải thưởng nghiên cứu trẻ

Giải thưởng nghiên cứu trẻ của Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán hàng năm được trao cho các nghiên cứu viên trẻ của hai Trung tâm có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Người đoạt giải phải dưới 35 tuổi và chưa có học vị TS hoặc vừa bảo vệ TS trong năm xét chọn.


Người đoạt giải Phùng Văn Đồng
Năm đoạt giải2005
Thành tích Các công trình:
  1. P. V. Dong and H. N. Long, Eur. Phys. J. C 42, (2005) 325–329, [arXiv: hep-ph/0506022] , "U(1)Q invariance and SU(3)C x SU(3)L x U(1)X models with be-ta arbitrary".
  2. P. V. Dong and H. N. Long, [arXiv: hep-ph/0509007], submitted to Phys. Rev. Lett. "Surface Integral of Babu diagram."
  3. P. V. Dong and H. N. Long, [arXiv: hep-ph/0507155], submitted to Int. J. Mod. Phys. A, "Electric Charge Quantization in SU}(3)C x SU}(3)L x U(1)N Models."