>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Giải thưởng nghiên cứu trẻ

Giải thưởng nghiên cứu trẻ của Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán hàng năm được trao cho các nghiên cứu viên trẻ của hai Trung tâm có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Người đoạt giải phải dưới 35 tuổi và chưa có học vị TS hoặc vừa bảo vệ TS trong năm xét chọn.


Người đoạt giải Đỗ Thị Hiền
Năm đoạt giải2006
Thành tích Các công trình:
  1. D.N. Quang, N.H. Tung, D. T. Hien and H.A. Huy, Theory of the channel-width dependence of the low-temperature hole mobility in Ge-rich narrow square Si/SiGe/Si quantum wells, Phys. Rev. B 75, 1 (2007).
  2. D. N. Quang, N. H. Tung, V. N. Tuoc, N. V. Minh, H. A. Huy and D. T. Hien, Quantum and transport lifetimes due to roughness-induced scattering of a two-dimensional electron gas in Wurtzite group III-Nitride heterosctructures, Phys. Rev. B 74, 205312 (2006).