>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Giải thưởng nghiên cứu trẻ

Giải thưởng nghiên cứu trẻ của Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán hàng năm được trao cho các nghiên cứu viên trẻ của hai Trung tâm có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Người đoạt giải phải dưới 35 tuổi và chưa có học vị TS hoặc vừa bảo vệ TS trong năm xét chọn.


Người đoạt giải Nguyễn Việt Hưng
Năm đoạt giải2006
Thành tích Các công trình:
  1. V. Duc Nguyen, V. Hung Nguyen and V. Lien Nguyen, Cotunnelling versus sequential tunnelling in Coulomb blockade metallic double quantum dot structures, J. Phys.: Condens. Matter 18, 2729 (2006).
  2. V. Hung Nguyen and V. Lien Nguyen, Super-Poissonian noise in a Coulomb blockade metallic quantum dot structure, Phys. Rev. B 73, 165327 (2006).
  3. V Hung Nguyen and V Lien Nguyen, Coulomb blockade, current and shot noise in parallel double metallic quantum dot structures, J. Phys.: Condens. Matter 19, 026220 (2007).