>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Giải thưởng nghiên cứu trẻ

Giải thưởng nghiên cứu trẻ của Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán hàng năm được trao cho các nghiên cứu viên trẻ của hai Trung tâm có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Người đoạt giải phải dưới 35 tuổi và chưa có học vị TS hoặc vừa bảo vệ TS trong năm xét chọn.


Người đoạt giải Phùng Văn Đồng
Năm đoạt giải2006
Thành tích Các công trình:
  1. P. V. Dong, D. T. Huong, M. C. Rodriguez and H. N. Long, Neutrino masses in the supersymmetric SU(3)C x SU(3)L x U(1)X model with right-handed neutrinos, Eur. Phys. J. C 48, 229 - 241 (2006).
  2. P. V. Dong, H. N. Long and D. T. Nhung, Atomic parity violation in the economical 3-3-1 model, Phys. Lett. B 639, 527-533 (2006).
  3. P. V. Dong, H. N. Long and D. V. Soa, Higgs-gauge boson interactions in the economical 3-3-1 model, Phys. Rev. D 73, 075005 (2006).
  4. P. V. Dong, H. N. Long, D. T. Nhung and D. V. Soa, SU(3)_C x SU(3)_L x U(1)_X model with two Higgs triplets, Phys. Rev. 73, 035004 (2006).
  5. P. V. Dong, T. T. Huong, D. T. Huong and H. N. Long, Fermion masses in the economical 3-3-1 model, Phys. Rev. D 74, 053003 (2006).
  6. Phung Van Dong and Hoang Ngoc Long, Electric charge quantization in su(3)c su(3)l u(1)x models, Int. J. Mod. Phys. A 21, 6677-6692 (2006).