Giới thiệu về đơn vị:

Trung tâm Hợp tác Chuyển giao công nghệ Việt Nam – Ukraina được thành lập theo quyết định số 936/QĐ-KHCNVN ngày 28/6/2004 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Nhiệm vụ chính của Trung tâm là làm đầu mối thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện hàn lâm Khoa học Ukraina trong một số lĩnh vực công nghệ cao phục vụ các nhu cầu trong nước.

Cơ cấu tổ chức:

  • Giám đốc: GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt
  • Phó giám đốc điều hành: TS. Lê Hữu Diện

Liên hệ:

Bùi Nhung (Ms)
Trung tâm Hợp tác Chuyển giao công nghệ Việt Nam-Ukraina
Tầng 1, Viện Vật lý, Số 10, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 84 4 7665526; Fax: 84 4 7665527; Email: vuct@iop.vast.ac.vn

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn