HỘI NGHỊ PHÍ

Thành phần tham dự

Mức phí nộp
trước ngày 30/9/2021

Mức phí nộp
sau ngày 30/9/2021

Nghiên cứu viên, giáo viên, khách,…

1.500.000 VND

1.800.000 VND

Sinh viên/học viên sau đại học

1.200.000 VND

1.500.000 VND

    
Trường hợp đại biểu có > 01 báo cáo: phụ phí/báo cáo là 600.000 VND


      Hội nghị phí là chi phí cho: tài liệu hội nghị, nước uống giữa buổi, ăn trưa và tiệc hội nghị.
    
      Hình thức nộp hội nghị phí:
    
        1. Tiền mặt:
 • Nộp cho chị Bùi Thị Thu Phương 
  Phòng 42, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  ĐT: 0965 280 288
      
 • Nộp tại bàn đăng ký khi tham gia Hội nghị.
      
  2. Chuyển khoản:
      
  (Phiếu thu sẽ được trả cho Quý đại biểu tại bàn đăng ký khi tham gia Hội nghị)

              Chủ tài khoản:                              Nguyễn Thị Khánh Vân
              Ngân hàng/chi nhánh:                  Vietcombank - chi nhánh Đào Tấn
              Số tài khoản:                                  0611001910728
              Nội dung chuyển khoản :“Tên đại biểu – VLKT 2021”