HỘI NGHỊ PHÍ

Thành phần tham dự

Mức phí

Nghiên cứu viên, giáo viên, khách,…

1.200.000 VND

Sinh viên/học viên sau đại học

800.000 VND

    
Trường hợp đại biểu có > 01 báo cáo: phụ phí/báo cáo là 600.000 VND


      Hình thức nộp hội nghị phí:
    
        1. Tiền mặt:
  Nộp cho chị Bùi Thị Thu Phương 
  Phòng 42, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  ĐT: 0965 280 288
      
  2. Chuyển khoản:
      
  (Phiếu thu sẽ được gửi cho Quý đại biểu qua email (bản scan) hoặc đường bưu điện)

              Chủ tài khoản:                              Nguyễn Thị Khánh Vân
              Ngân hàng/chi nhánh:                  Vietcombank - chi nhánh Đào Tấn
              Số tài khoản:                                  0611001910728
              Nội dung chuyển khoản :“Tên đại biểu – VLKT 2021”