BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
 • ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC:
 • GS. TS. Lê Hồng Khiêm (Viện Vật lý, Viện HL KHCNVN)
  PGS. TS. Lâm Quang Vinh (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh)
  PGS. TS. Đinh Văn Trung (Viện Vật lý, Viện HL KHCNVN)
  GS. TS. Lê Hùng Lân (Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ KHCN)
 • THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC:
 • Lê Vũ Tuấn Hùng (Trường Đại học KHTN, ĐHQG TP. HCM)
  Ngạc An Bang (Trường Đại học KHTN, ĐHQG HN)
  Phạm Đức Thắng (Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG HN)
  Đặng Đức Vượng (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội)
  Mai Anh Tuấn (ITIMS, ĐH BKHN)
  Giang Mạnh Khôi (Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ KHCN)
  Lê Hoàng Hải (Học viện Kỹ thuật Quân sự)
  Nguyễn Văn Đăng (Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên)
  Nguyễn Hữu Lâm (Viện Vật lý Kỹ thuật, ĐH BKHN)
  Trần Quốc Tiến (Viện KH Vật liệu, Viện HL KHCNVN)
  Phạm Minh Tiến (Viện Vật lý Tp. HCM, Viện HL KHCNVN)
  Huỳnh Việt Dũng (Viện Vật lý Y-Sinh học,Viện KHCN QS)
  Hà Xuân Vinh (Viện NCUD Công nghệ Nha Trang)
  Phạm Hồng Dương (Viện KH Vật liệu, Viện HL KHCNVN)
  Phạm Hồng Tuấn (Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ KHCN)
  Trần Tiến Phức (Trường Đại học Nha Trang)
  Võ Thanh Tùng (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)
  Nguyễn Trọng Tĩnh (Viện Vật lý, Viện HL KHCNVN)
  Đỗ Hoàng Tùng (Viện Vật lý, Viện HL KHCNVN )

  BAN THƯ KÝ HỘI NGHỊ:
  Đỗ Hoàng Tùng (Viện Vật Lý,VAST)
  Lê Vũ Tuấn Hùng (ĐHQG TP. HCM)
  Nguyễn Thị Khánh Vân (Viện Vật Lý,VAST)

  E-mail: HNVLKTUD_CAEP@iop.vast.ac.vn
  ĐT : 094 5656799