CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
 • Hội Vật lý Việt Nam
 • Hội Quang học Quang phổ
 • Trung tâm Vật lý Quốc tế, Viện Vật lý
 • Viện Vật lý, VAST
 • Viện Khoa học quang phân tử, CNRS. CH. Pháp
 • Đại học Paris Saclay, CH. Pháp
 • Viện Kỹ nghệ Laser, Đại học Osaka, Nhật Bản
 • Viện Nghiên cứu Quang tử tiên tiến, GIST, Hàn Quốc
 • Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH Belarus
 • Đại học Công nghệ Swinburne, Úc…