BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
 • CHỦ TỊCH:
 • Huỳnh Thành Đạt (Bộ Khoa học Công nghệ)
  Nguyễn Đại Hưng (Hội Vật lý Việt Nam)
     
 • ĐỒNG TRƯỞNG BAN QUỐC TẾ:
 • Thomas Pino (ISMO, CNRS CH. Pháp)
  Philippe Brechgnac (Paris Saclay, CH. Pháp)
  Nguyen Dai Hung (VPS, Việtnam)
  Yeung Lak Lee (APRI, GIST, Hàn Quốc)
  V. A. Orlovich (IOP, NAS, Belarus)
  Nobohiko Sarukura (Đại học Osaka,Nhật Bản)
  Dao Van Lap (Đại học Công nghệ Swinburne, Úc)
     
 • ĐỒNG TRƯỞNG BAN QUỐC GIA:
 • Đinh Văn Trung (IOP, VAST)
  Lâm Quang Vinh (VNU HCM)
  Đinh Xuân Khoa (Nghệ An VPS)
  Nguyễn Thanh Bình (IOP, VAST)
  Nguyễn Thế Bình (HUS, VNU Hà Nội)
  Trần Quốc Tiến (IMS, VAST)
  Nguyễn Huy Bằng (Đại học Vinh)
  Ngạc An Bang (HUS VNU Hà Nội)
  Lê Vũ Tuấn Hùng (US, VNU HCM)
     
 • BAN THƯ KÝ HỘI NGHỊ:
 • Nguyễn Thị Khánh Vân (IOP, VAST)
  Lê Vũ Tuấn Hùng (US, VNU HCM)
     
  E-mail: hnqhqp_icpa@iop.vast.vn
  ĐT: 094 5656 799