Đăng ký trực tuyến từ ngày 15/05/2022 đến ngày 25/09/2022

>>Bấm vào đây để đăng ký tham gia Hội nghị


Để biết thêm thông tin liên quan đến Hội nghị, Quý đại biểu vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thị Khánh Vân
Nhà 2H số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Phone: (84)94 5656 799;
      
Email: hnqhqp_icpa@iop.vast.vn