Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

Đại học Quốc gia Tp. HCM

Asia Pacific Center for Theoretical Physics (APCTP)

Viện Vật lý, VAST

Trung tâm Vật lý Quốc tế, VAST

Advanced Photonics Research Institute (APRI), GIST

Horiba Việt Nam

Công ty TNHH TRUMPF Việt Nam

Gold Lite Engineering PTE LTD

Công ty TNHH ATEK Việt Nam