LỚP HỌC QUANG TỬ & ỨNG DỤNG - 2022
26-28/09/2022, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
 
Thông tin lớp học
Đơn vị tổ chức
Đăng ký
Thông tin về giảng viên
Chương trình lớp học
Đơn vị tài trợ
Thông tin lớp học
      Lớp học về Quang tử và Ứng dụng là cơ hội cho các nhà khoa học trẻ, học viên sau đại học và sinh viên các trường đại học, viện nghiên cứu đến từ các nước ASEAN được tham dự các bài giảng và trao đổi trực tiếp với các giảng viên, nhà khoa học trong nước và quốc tế về những kết quả mới trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng thuộc các lĩnh vực:
 • Quang học và Quang tử ứng dụng
 • Vật liệu, linh kiện và thiết bị quang tử, quang học
 • Công nghệ nano và ứng dụng
 • Vật lý plasma và ứng dụng
 • ...
      Sau khóa học, học viên được Ban tổ chức lớp học cấp Chứng nhận tham dự lớp học.
      Kinh phí: Miễn phí toàn bộ và hỗ trợ tài liệu cho học viên tham dự lớp học.

Đơn vị tổ chức
 • Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
 • Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh
 • Trung tâm Vật lý Quốc tế

Đăng ký

Thông tin về giảng viên
  1. GS. Sergey Ivannovich Kudryashov, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Nga
  2. GS. Tae Joong Eom, Đại học Quốc gia Pusan, Hàn Quốc
  3. GS. Sergei A. Tikhomirov, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus
  4. GS. Nobuhiko Sarukura, Đại học Osaka, Nhật Bản
  5. PGS. TS. Lê Vũ Tuấn Hùng, Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại HQG TP.HCM
  6. PGS. TS. Mai Hồng Hạnh, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
  7. PGS. TS. Phạm Văn Hội, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
  8. TS. Giang Ngọc Hà - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
  9. TS. Đỗ Hoàng Tùng, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Chương trình lớp học

Đơn vị tài trợ
 • Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh
 • Trung tâm Vật lý Quốc tế,Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư TRAMINA